วิธีการใช้งาน Raspberry Pi ด้วย USB หรือ Wifi

วิธีการใช้งาน Raspberry Pi Zero W บน window ผ่านโปรแกรม Putty

1) ดาวน์โหลดและติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Raspbian ตัวล่าสุดลง micro SD ให้เรียบร้อย

2) สร้างไฟล์เปล่า ssh โดยลบนามสุกลออกใส่เพิ่มเติมลงใน micro SD card

3) แก้ไฟล์ config.txt ด้วย notepad++ และเพิ่ม dtoverlay=dwc2 ที่ด้านล่างสุดของไฟล์

4) แก้ไฟล์ cmdline.txt ด้วย notepad++ หาคำว่า rootwait  เวันวรรคและใส่คำว่า modules-load=dwc2,g_ether เพิ่ม

5) ดาวน์โหลดโปรแกรม  Putty ติดตั้งบน Windows

6) นำ micro SD card ใส่ในตัว Raspberry Pi Zero W  เชื่อมต่อด้วย microusb ไปยัง raspberry's data port

7) เปิดโปรแกรม Putty และใส่ HOST ว่า pi@raspberrypi.local 

ssh pi

8) เมื่อเข้าหน้า remote ให้ใส่ default password ว่า raspberry เมื่อถึงขั้นตอนนี้เราสามารถ remote ใช้งานผ่าน USB ได้แล้ว

ssh pi 2

 

ขั้นตอนต่อไป set ให้ใช้งานผ่าน wifi

1) เมื่อ log in ใช้งานได้แล้ว ให้แก้ไฟล์ดังต่อไปนี้ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf  ใส่ข้อความและข้อมูลของเครือข่าย WiFi ที่เราใช้งาน และ save ไฟล์ให้เรียบร้อย

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

# Network 1 network={ ssid="SSID1" psk="password1" key_mgmt=WPA-PSK } # Network 2 network={ ssid="SSID2" psk="password2" key_mgmt=WPA-PSK }

2) พิมพ์ sudo wpa_cli reconfigure เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3) Shutdown raspberry pi แล้วเชื่อมต่อโดยใช้ Wifi ผ่าน Putty แทน USB

 

raspberryPi 6

 

Ref 1: https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/83324/enabling-and-connecting-to-a-raspberry-pi

Ref 2: https://core-electronics.com.au/tutorials/raspberry-pi-zerow-headless-wifi-setup.html

Ref 3: https://www.losant.com/blog/getting-started-with-the-raspberry-pi-zero-w-without-a-monitor

 

 

Start time ->  40 Sec  from supply power

-> input password = raspberry

 

sudo shutdown -h now

Shutdown time -> 14 - 30 Sec from execute command

 

 

 

When using the command line or a terminal window, you can enter the following to do a clean shutdown:

sudo shutdown -h now

or

sudo halt

 

 

 

ประเภทเนื้อหาของ article
Raspberry Pi Zero
Rating
Average: 3 (1 vote)