ลงโปรแกรม Raspberry Pi ให้ Pi Zero W

1. ให้ download Raspberry Pi Imager v1.8.1 มา เพื่อเป็นตัวโปรแกรม OS ลงใน micro SD card

2. ให้ดูวิธีทำตาม https://learn.adafruit.com/raspberry-pi-zero-creation/using-rpi-imager

ขั้นตอนในตัวโปรแกรม  Raspberry Pi Imager v1.8.1 จะบอกอยู่แล้วดูไม่ยาก

Raspberry Pi Imager

 

ประเภทเนื้อหาของ article
Raspberry Pi Zero
Rating
Average: 5 (1 vote)