ดัชนีเกี่ยวกับ สภาพเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค หรือ Consumer Confidence Index (CCI)  เป็นค่าดัชนีที่สำรวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต โอกาสสำหรับการจ้างงาน และรายได้ในอนาคต หากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจในอนาคตมีแนวโน้มที่ดี ผู้บริโภคก็จะใช้จ่าย และลงทุนเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นไปด้วย ในทางกลับกันหากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วย

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค CONSUMER  PRICE  INDEX (CPI) คือ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินค้าและ บริการ การคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภค คือ การหาสัดส่วน  ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า (ในตะกร้าสินค้าที่กำหนด)  ตามราคาสินค้าของเดือนปัจจุบัน  (เดือนที่คำนวณดัชนี)  เทียบกับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า (ในตะกร้าสินค้านั้น)  ณ  ปีฐานไว้สำหรับคำนวณหาเงินเฟ้อ

ถ้าดัชนีผู้บริโภคปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว 5% หมายความว่า เมื่อเราซื้อสินค้าเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 5 บาท

 

ติดตามการประกาศค่าทางเศรษฐกิจโลกได้จาก https://www.myfxbook.com/forex-economic-calendar

เว็บที่ดูข้อมูลทางเศรษฐกิจไทย http://www.price.moc.go.th/

 

ประเภทเนื้อหาของ article
เศรษฐกิจการลงทุน
Rating
Average: 5 (1 vote)