การอบรมหลักสูตร Training ESA operator course on solder assembly

Training ESA on solder assembly

การอบรมหลักสูตร Training ESA operator course on solder assembly in conformance with ECSS-QST-70-08 & ECSS-Q-ST-70-38 ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับมาตราฐานการเชื่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ตามมาตราฐานองค์กรด้านอวกาศของสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง 4 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย Portsmouth

Certificate

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 4 (1 vote)