หลักสูตรอบรม การออกแบบระบบยานอวกาศ (Spacecraft Systems Design)

Surrey Space Center

อีกหนึ่งประสบการณ์จากการเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมในโครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS-2A (100kg) ที่ประเทศอังกฤษ ภายโต้โครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS-2 (425Kg)

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางทฏษฎีการออกแบบดาวเทียม ในหลักสูตรอบรมการออกแบบระบบยานอวกาศ (Spacecraft Systems Design) โดย Professor Craig Underwood (Head of the Sensors & Platform Systems Group.

เนื้อหาการอบรมโดยสรุปแบ่งออกได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

          1. Introduction Elements of a Space Mission มีเนื้อหากล่าวถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียม วิธีการวิเคาระห์ความต้องการของภารกิจ ขั้นตอนในการออกแบบดาวเทียม กล่าวถึงมาตราฐานการออกแบบระบบดาวเทียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ESA (European Space Agency), (European Cooperation for Space Standardization), PSS (Procedures Standards and Specifications), NASA, US DoD เป็นต้น

          2. Overview of orbit and Constellation Design มีเนื้อหากล่าวถึง ทฤษฎีของวงโคจรดาวเทียม วิธีการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโครจร ประเภทของจรวจที่ใช้ส่งดาวเทียม

          3. Designing for Space กล่าวถึง การออกแบบดาวเทียมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอาจทำให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากการส่ง เช่น แรงกระแทก (Mechanical shock), ความเร่ง (Acceleration G-force), แรงสั่นสะเทือน (Vibration), ความถี่เสียง (Acoustic noise), อุณหภูมิ (Thermal), แรงดัน (Pressure) ผลกระทบสภาพแวดล้อมในอวกาศ (Vacuum Environment) เช่น การเกิดปฏิกิริยาของวัสดุ (Outgassing), การติดกันของวัสดุ (Cold-Welding & Lubrication), อุณหภูมิ (Thermal), แรงดัน (Pressure), ผลจากแสงพระอาทิตย์ในช่วงมืดและสว่าง, สภาพแวดล้อมที่เกิดจากการแผ่รังสี (Space Radiation), ผลกระทบจากสนามแม่เหล็กโลก (Geomagnetic Field), สภาพแวดล้อมที่มีประจุพลาสมา (Plasma Environment)

          4. Mechanical Design กล่าวถึง การออกแบบโครงสร้างของดาวเทียมให้เหมาะสมกับภารกิจและทนต่อสภาพแวดล้อมในอวกาศ ขั้นตอนและวิธีการทดสอบชิ้นส่วน

          5. Thermal Design กล่าวถึง การออกแบบให้ดาวเทียมมีสภาพอุณหภูมิในการทำงานที่เหมาะสม การวิเคราะห์ผลกระทบจากความร้อน และการแผ่รังสี (Radiation)

          6. Mechanism and Optics กล่าวถึง เทคนิคในการควบคุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหว และทฏษฎีที่เกี่ยวข้องกับกล้องที่ใช้ในภารกิจการถ่ายภาพ

          7. Sensors and GNC Systems กล่าวถึง เทคนิคการควบคุมการเคลื่อนที่ในวงโครจรและ เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของดาวเทียม เช่น Sun sensors, Earth sensors, Star sensors, Magnetometers, Inertial sensors

          8. Power System, EMC & Interfacing กล่าวถึง วิธีการออกแบบระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับดาวเทียม

          9. TT&C, RF and OBDH กล่าวถึง วิธีการส่งสัญญาณเพื่อควบคุมการทำงานของดาวเทียม การคำนวณกำลังส่งสัญญาณให้เหมาะสม และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของดาวเทียม

          10. Small Satellite Design Principles กล่าวถึง การออกแบบดาวเทียมขนาดเล็กและ เทคโนโลยีดาวเทียมที่ทางมหาลัยและบริษัท Surrey Satellite Technology ได้มีการพัฒนา

          11. Space Mission Design การอบรมได้ให้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบดาวเทียมให้เหมาะสมตามความต้องการที่โจทย์ได้กำหนด การคำนวณหาวงโคจร การคำนวณคุณสมบัติของกล้องที่เหมาะสม การคำนวณความต้องการหน่วยความจำที่ใช้จัดเก็บข้อมูล การคำนวณกำลังส่งสัญญาณ การคำนวณหากำลังไฟฟ้าให้เหมาะสม การวิเคราะห์น้ำหนักของดาวเทียม เป็นต้น

Professor Craig พาเยี่ยมชมห้องแลปวิจัย และห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียม

 

บางส่วนของภาพการเยี่ยมชม Surrey Space Centre

Surrey space centre

 

 

 

บอร์ดบทความการพัฒนา Nano Satellite ของ OBDH Group

Nano Satellite developmen

AMSAT Transceiver Payload

AMSAT Transceiver Payloadhttps://openresearch.surrey.ac.uk/esploro/outputs/conferencePresentation/Lean-Qualification-of-the-AMSAT-UK-Software/99515548602346

ประเภทเนื้อหาของ article
Space & Satellite
Rating
Average: 4 (1 vote)